Ägarbyte på rätt sätt

Ägarbyteshandlingarna påskrivna. Frankerat på rätt sätt. Nu är det bara invänta nya registreringshandlingar med posten.

Kommentera innehållet på denna sida