Motornummer för VW veteranbilar

  BubblaKarmann GhiaBuss före 1967Buss före 1967-1979T25 / VanagonType 3Thing
         
Type 1 25 hp*
30 hp*
1200
1300
1500
1600

30 hp*
1200
1300
1500
1600
25 hp*
30 hp*
1200

15001300

1600


1500
1600
Type 3 
1500
1600

Type 4 

1700
1800
2000


2000
CT / CZ * 1600
WBX * 1900
2100


Diesel 1600
1700


* 25+30 hp = Använt fram till juli 1965, de har ett fast generatorfäste (en del av motorglaset)
* CT/ CZ = Luftkyld motor. Motornummer börjar med ”CT” eller ”CZ”
* WBX = Vattenkyld boxermotor