Vw Krankenwagen -65

Ett gammalt kort där utryckningsföraren (Andreas) gör tillsyn före körning. Rätt ringtryck, ljud och ljus.

Kommentera innehållet på denna sida