Vw platta från skogen

En platta som funnits närvarande under hela min uppväxt. Stått under en stor tall. Nu var det dags att ta fram den spola av och göra något bättre med den. Allt skall tas till vara på.

Kommentera innehållet på denna sida